HRVATSKO  DRUŠTVO  ZA  CELIJAKIJU
Croatian Society for Coeliac Disease

OIB  81120960029  ▪   MB: 3779840  ▪   Račun: 2360000-1101309220
01 2916 281  ▪  098 738 576
Adresa: Celiko centar, Tomašićeva 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
www.celijakija.hr  ▪  e-mail: celijakija @ celijakija.hr

Hrvatsko  društvo  za celijakiju (u daljem tekstu HDC) nacionalna je civilna organizacija oboljelih od celijakije ili glutenske enteropatije (CD). Kontinuirano djeluje iz Zagreba od 1991. do 2008. pri Klinici za dječje bolesti Zagreb, a od tada u Celiko centru, Tomašićeva 10.

Misija HDC: djelovati na podizanju svijesti o celijakiji samih oboljelih i šire zajednice, te na
poboljšanju kvalitete življenja oboljelih, štititi interese celijakičara, obavještavati o pravilnom
izboru namirnica u prehrani oboljelih, širiti znanje o posljedicama zanemarivanja stroge
bezglutenske dijete oboljelih, djelovati na principu opće korisnosti.

Vizija je educirano, svjesno društvo i oboljeli, rano otkrivanje i dijagnosticiranje celijakije
te dostupna i sigurna hrana za oboljele.

Cilj - prevencija posljedica kronične bolesti celijakije, unaprjeđenje tretmana bolesti, održanje i
zaštita zdravlja oboljelih. Organizirano djelovanje na razvijanju programa i projekata terapije
bolesti i potpore osobama s celijakijom i njihovim obiteljima. Podizanje svjesnosti o prisutnosti
celijakije, lobiranja u svojstvu grupe.

HDC okuplja osobe svih dobnih i spolnih skupina kojima je dijagnosticirana CD ili druga bolest ili stanje organizma koje zahtijeva bezglutensku prehranu te stručnjake, organizacije i institucije kao svoje suradnike ili članove koji organizirani od ove civilne organizacije postaju aktivni sudionici u stvaranju boljeg i kvalitetnijeg života. Ima podružnice diljem Hrvatske. Zastupa oboljele radi ostvarenja njihovih prava i interesa.
Osnovna djelatnost Udruge zbrinjavanje je oboljelih u terapiji CD i djelovanje na podizanju svjesnosti o celijakiji kod oboljelih i šire zajednice. Poboljšavanje kvalitete življenja kronično oboljelih osoba s celijakijom, zaštita njihovih interesa. Educiranje, širenje znanja o bolesti i prehrani bez glutena. Stvaranje alata, oruđa za održavanje zdravlja. Stvaranje temelja za održanje zdravlja i uvijeta za što sigurniju bezglutensku prehranu.
Činom uspostave dijagnoze CD od strane liječnika za osobu s CD i njenu obitelj započinju problemi. Provođenje zdravstvene striktne eliminacijske dijete koja je jedina terapija ove bolesti stvara mnoge probleme oboljelom, njegovoj obitelji i šire. Zdravstvenu bezglutensku dijetoterapiju nikako je nije lako provoditi jer njene specifičnosti u mnogome kompliciraju život i održanje zdravlja. Stoga po dijagnosticiranju CD oboljeli se upućuju na HDC. Glutena „otrova“ za oboljele ima svugdje i tamo gdje se ne očekuje. I najmanje količine stvaraju trajne posljedice. Terapija zahtjeva uvećana znanja, sveobuhvatne alate za povrat i održavanje zdravlja, za provođenje terapije (smjernice, podatke o dijetoterapiji i hrani bez glutena, laboratorijske analize hrane na gluten, popise ne štetne hrane…), striktnu pažnju i potporu okoline. Kako je celijakija doživotna bolest, tako i članstvo treba kontinuirano biti uz HDC da bi sustavno biti zbrinuto novim znanjima i moglo pratiti stalne promjene u terapiji.
Član nacionalnog društva za celijakiju može biti pojedinac iz svih dijelova Hrvatske (i šire), pravna i fizička osoba. Dovoljno je ispuniti pristupnicu i platiti godišnju članarinu. Oboljeli članovi dobiju opširnija i neophodno potrebna znanja kroz sveobuhvatnu HDC Mapu materijala.

HDC poštom članstvu diljem Hrvatske šalje Mapu i potom njene izmjene i dopune kao i pozive, obavijesti o događanjima, radionicama i predavanjima koja će pomoći u životu s celijakijom. Svjesni da je informiranje ključ za razumijevanje celijakije i pravilni tretman bolesti, slanjem tiskanih materijala na adresu kontinuirano obavještavamo članstvo o svim izmjenama i dopunama u dijetoterapiji, o promjenama i naputcima u izboru namirnica, analiziranju proizvoda na gluten, o  pravima oboljelih i dr.  

Programi i projekti HDC na nacionalnoj razini:
„Terapija celijakije i zbrinjavanje kroz Celiko centar“ - pruža kompletnu podršku oboljelima od celijakije za područje Hrvatske; „ Tjedan svjesnosti o celijakiji u Hrvatskoj“ – sedmodnevni informativni program provodi se kontinuirano od 1999.; „Popis dozvoljenih proizvoda za bezglutensku prehranu“, „Analiziranje proizvoda prema sastojku glutena“, „Specijalni bezglutenski proizvodi u Hrvatskoj“- uređivanje primjene znaka prekriženog klasa u Hrvatskoj, „Deklaracije i gluten na domaćim prehrambenim proizvodima“; „Program  informatizacije  udruge“, „Kako i tko može priređivati bezglutenski obrok za druge osobe“; „Celijakija, tiha opasna bolest - djelovanje na svijest ljudi“. Organiziranje informativno-edukativnih  programa (predavanja, radionice, savjetovanja, druženja). „Čekić vod“ - oporavak i rehabilitacija oboljelih od celijakije; „Opstanak udruge  za  zdravlje celijakičara“; „Socijalno-humanitarna podrška oboljelima od celijakije“; medijsko-promidžbeni program „Tiha celijakija,  neprepoznati problem“, „Celijakija-bolest brojnih lica“; „Informativno edukativan program Celiko centra“ savjetovanja i predavanja za javnost i oboljele od CD. Program tiskanja edukativnih materijala: Mape Celiko, Podataka o održavanju zdravlja, Redovne pošte članstvu, Godišnjeg glasila  „Gluc“, Plakata, Letaka, Info materijala…

© HDC - Hrvatsko društvo za celijakiju.